אתר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון אתר משרד האוצר יוטיוב טוויטר לינקדין פייסבוק
     
דוחות שימושיים ?
איזו תשואה השיגה הקרן שלי בשנה החולפת?
איזו תשואה השיגה הקרן שלי בשנה החולפת
בהשוואה למדד המניות, מדד אג"ח או שער הדולר ?

במערכת תוכלו לקבל מידע מפורט אודות תשואות קרנות הפנסיה החדשות הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן לכל טווח זמן העולה על שנה. 
מה ניתן להפיק באמצעות המערכת ?
מקורות המידע והנחות המערכת
מושגים